Zákaznícka linka
0948 416 345

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1.Nákup tovaru prostredníctvom internetového portálu www.lollipopkids.sk môže byť uskutočnený fyzickými a právnickými osobami bez obmedzenia,za predpokladu,že sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami,ktoré určujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Kiwi Kids s.r.o.

Nám. M.R Štefánika 903/5A

Komárno 94501

Ičo: 50259628

Dič: 2120243191

Živnostenský register číslo   410-29927

3.Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/7720 001 
           037/7720 034 
fax č. 037/ 7720 024 

4.Tovarom je tovar,ktorého zoznam je obsahom elektronického katalógu sortimentu predávajúceho na stránke www.lollipopkids.sk.

5.Kupujúcim je každý návštevník eshopu,ktorý súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar.Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba,ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám,za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 

Objednávka

1.Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky kupujúceho.Zaslaním objednávky kupujúci prijíma obchodné podmienky a zaväzuje sa ich počas zmluvného vzťahu dodržiavať.

2.Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v eshope predávajúcim.Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

3.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne sú záväzné.

4.Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť z dôvodu nesprávneho označenia kupujúceho

-tovar už nie je k dispozícií,už sa nevyrába alebo sa nedodáva,alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru od výrobcu,resp. dodávateľa.Predávajúci sa v týchto prípadoch bude bez omeškania kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe,o prípadnej možnosti náhradného plnenia.

-objednávka sa taktiež ruší, ak kupujúci tovar neuhradí do 5 pracovných dní v prípade, že si vybral platbu vopred na účet .

5.Storno objednávky zo strany kupujúceho:

-kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávky.

-v prípade ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu,alebo jej časť a dôjde k stornovaniu objednávky bude mu to vrátené na jeho účet,alebo na jeho adresu v lehote 14-tych kalendárnych dní.

 

Dodacie podmienky

1.Kupujúcich kontaktujeme do 24 hodín (okrem soboty a nedele) od zadania objednávky o stave a termíne dodania objednaného tovaru.V prípade,že dodacie lehoty nie je možné z technických príčin dodržať,kupujúci bude o tomto bez meškania informovaný.

2.Objednaný tovar posielame zásielkovou službou.

3.Cena poštovného nad 49,- Eur je zdarma,v prípade nižšej objednávky predstavuje 2,99 Eur.Príplatok za dobierku je 1,- Euro.Pri platbe platobnou kartou ale bankovým prevodom platíte iba poštovné.

4.Objednaný tovar je expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.O vyexpedovaní zásielky Vás budeme informovať mailom.

5.Expresná zásielka je možná pri odoslaní objednávky pred 14:00 hod. v pracovných dňoch pri platbe kartou.

6.Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať.

7.Predávajúci nenesie zodpovednosť

-za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
-poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
-prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Platobné podmienky

1.Dobierkou – kúpnu cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru, tovar je expedovaný k preprave spravidla do 2 pracovných dní od potvrdeina objednávky.

2.Bankovým prevodom – platbu uhradí zákazník vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho: SK57 1100 0000 0029 4902 0541.Po odoslaní objednávky sa zobrazia údaje potrebné na prevod peňazí – čiastka, číslo účtu, variabilný symbol. Tieto informácie sú zároveň zaslané zákazníkovi v potvrdení objednávky na jeho e-mail. Po vykonaní platby sú peniaze na účet predávajúceho pripísané obvykle v priebehu 1-3 pracovných dní. Tovar je expedovaný k preprave po pripísaní príslušnej čiastky (ceny tovaru) na bankový účet predávajúceho. Pri prevzatí zásielky  zákazník už nič neplatí. Ak zákazník neuhradí cenu tovaru bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky do 5 kalendárných dní a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3.Platobnou kartou – platbu uhradí zákazník platobnou kartou VISA, VISA Electron, Maestro alebo MasterCard. Pri akceptácii platobných kariet sa využíva 3D-Secure riešenie – najmodernejšia celosvetová aplikácia kartových Asociácií MasterCard a Visa, umožňujúca bezpečné platby kartou na internete. Na rozdiel od platby bankovým prevodom nie je potrebné čakať až 3 (tri) dni. Pri vykonaní platby je tovar expedovaný najneskôr nasledovný pracovný deň.

Informácia pre držiteľa karty: Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne (faxové číslo), presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte!!!). Následne po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatrabanky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.

Reklamácie

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.K tovaru priložte faktúru, sprievodný list s vašou adresou, telefónom a stručným vysvetlením, ako a čím k vade došlo na adresu:

 Kiwi Kids s.r.o  Nám.M.R.Štefánika 5.,945 01 Komárno

Upozorňujeme, že v žiadnom prípade zásielky nesmú byť odoslané na dobierku, alebo ako balík na poštu. 

 Pri reklamácii tovaru Vašu žiadosť zaevidujeme, budeme Vás o tom informovať. Následne bude postúpená príslušnému výrobcovi na posúdenie.  Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený .

8.V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady.

 

 Právo kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu 

1.Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2.Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, poslať písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy  najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho (Kiwi Kids s.r.o Nám.M.R.Štefánika 5.,945 01 Komárno),alebo v emaili. Zaslať predmet zmluvy od ktorej odstupuje je potrebné poslať spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom s vysačkami a inou dokumentáciou k tovaru, v originálnom balení,ktorá mu bola doručená spolu s tovarom.Ak tieto doklady zákazník nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

3.Upozorňujeme, že v žiadnom prípade zásielky nesmú byť odoslané na dobierku, alebo ako balík na poštu.

4.Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené peniaze za tovar na účet kupujúceho do 14 kalendárnych dní.Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

5.Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

6.Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Ako teda postupovať?

1. Po zistení že tovar vám nevyhovuje nám napíšete mail na info@lollipopkids.sk, kde nás informujete o tovare, ktorý chcete vymeniť / vrátiť. Predmet mailu v tvare: výmena /vrátenie a číslo objednávky. 

2. Následne nám tovar pošlite na našu adresu (Kiwi Kids s.r.o Nám.M.R.Štefánika 5.,945 01 Komárno) 
     -  Do balíka pripojte faktúru
     -  Ak ide o výmenu -  popis za ktorý tovar chcete vymieňať. Pokiaľ nie je želaný tovar dostupný, budeme Vás o tom informovať, a dohodneme si s Vami         ďalší postup.
     -  Ak ide o vrátenie - číslo účtu na ktorý vám vrátime peniaze

V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar nebude prevzatí alebo  bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. augusta 2016

V Komárne, 28.júla 2016.